Услуги

Андотех е Вашиот едношалтерски систем за одржување на домот и имотот. Имаме развиено сеопфатен план за одржување за домови кој повлекува над 500 работни ставки, ги опфаќа структурните компоненти, машински/електрични системи, апарати, комуналии, и многу повеќе. Планот е направен со исцрпно истражување во одржувањето, препораки за апаратот од производителот, сеопфатните безбедносни насоки, и години на професионално искуство во областа на одржување и инженеринг.

Нашите услуги веднаш ќе бидат спроведени по само еден Ваш повик.

Како клиент на Андотех треба да очекувате  дека Вашиот дом, е побезбеден, поздрав, поефикасно работи, и каде што се функционира согласно својата  намена. Можете, исто така, да ги намалите Вашите вкупни трошоци на сопственост од:

  • намалување на потрошувачката на енергија и сметки за комунални услуги
  • максимизирање на животниот век на компонентите од Вашиот дом, опрема и системи
  • првентивно елиминирање на  дефекти и поправки
  • избегнување на штетите и последиците од поправка на опремата или системски грешки
  • намалување на вкупните трошоци за поправка

Услугите на Андотех ќе ја заштити Вашата значајна инвестиција во Вашиот дом, ќе ја зголеми препродажната вредноста на Вашиот дом. Вашиот дом никогаш нема да изгледа поубаво или подобро да функционира, кога се одржува од страна на Андотех.

Наше ветување: Андотех професионално ќе го одржува целиот дом и имот, ослободувајќи Ве за други работи кои се во Вашите приоритети. Ние сме сигурни дека имате подобри нешта за да правите …

Животот е премногу краток и премногу тежок, да го трошите Вашето ограничено слободно време како роб во Вашиот дом. Заљубете се во Вашиот дом повторно … нека Андотех го одржува Вашиот дом од врвот до дното, Внатре-и-Надвор.