За нас

Андотех обезбедува уникатен и револуционерен сервис во одржување на имотот, нудејќи сеопфатно превентивно одржување, програма за зачувување и подобрување на вредноста, животот и убавината на Вашиот имот. Андотех е основана да ги задоволи потребите на зафатените сопственици денес и да ги обезбеди нашите клиенти со скапоцен подарок на дополнително време. Екстра време кое може да го поминат на нешта повеќе пријатни и важни за Вас.

Нашата цел е да Ви овозможиме удобност и мир на умот знаејќи дека Вашиот дом е добро згрижен од страна на професионалци исклучиво посветени на одржување на домот и Вашиот имот. Андотех ќе се грижи за Вашиот дом, така да не мора да … ние сме сигурни дека имате подобри нешта за правење.

Нашиот успех е изграден врз посветеноста на нашите вработени кон совршеност во службата и со развој на доверливо партнерство со нашите клиенти.