Термо и Хидро изолација на технички постројки

АНДОТЕХ  е специјализирана компанија за изработка на термоизолација на Термотехнички и Термоенергетски постројки.

Изработуваме термоизолација на цевководи и резервоари од големи ладилни и топлотни постројки со:

  • Машинско вбризгување на двокомпонентен полиуретан во Алуминиумска опшивка,
  • Секаков тип на Армафлекс
  • Волна во Алуминиумска опшивка

Користиме полиуретан и армафлекс од реномирани европски производители, материјали кои ги задоволуваат сите стандарди за квалитет.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА:

АНДОТЕХ изработува и хидро изолација на цевководни инсталации и површини ( кровови, тераси, настрешници и др), со материјали кои се на врвот на листата за квалитет и кои ги задоволуваат сите потребни стандарди.

КЛИЕНТИТЕ ГОВОРАТ ЗА НАШИОТ КВАЛИТЕТ НА ИЗРАБОТКА.