Управување и техничко одржување

Почитувани, поседувате индустриски капацитет кој е  Ваша гордост, посакувате секогаш во него Се да биде во функција, се плашите дека ќе Ви се зголемат трошковите за негово одржување, неможете да се обезбедите со соодветен едуциран персонал кој ќе успее да одговори на Вашите барања и замисли и ……

Тука е Андотех за Вас, ќе се зе погрижиме за Вашиот имот во целост, а Вие ќе можете да се посветите во развојот и унапредувањето на Вашиот бизнис.  Ние ќе обезбедиме соодветен кадар, беспрекорна функционалност на системите, намалени секојдневни трошкови за одржување и експлоатација.

Нашиот пакет на услуги е разновиден, Вие само побарајте не, за останатото лесно ќе се договориме.

Можеме да ги управуваме и сервисираме сите Ваши технички системи и машини:

  • Котлара, систем за третман на вода, водоводна (топла и ладна) инсталација,
  • Компресорска станица- воздушна и ладилна (амоњачна, CO2 и фреонска),
  • Сепаратори на отпадна вода и канализација,
  • Електрична инсталација, осветлување,
  • Производстевни машини-тековно одржување и сервис,
  • Возен парк- виљушкари, камиони и возила,
  • Пумпни станици и др

ВАШАТА ЖЕЛБА ЗА НАС Е ЗАПОВЕД