техничко одржување

Каков вид на филтри треба да се користат во мојот систем за климатизација? Уредна ли е електричната инсталација? Како ми работата системите за греење и ладење? Како да заштедам  Електрична енергија? Кога е најдобро време да се исчистат шахтите? Како и кога треба да се проверат моите бојлери? На кого да се јавите во итен случај? Дали имам водени, термитни и оштетувања од мувла во мојот дом? Дали правам сè што треба да се заштити моето семејство и да бидат здрави?

Ајде да се соочиме со тоа.

Вашиот имот не дојде со сопствен прирачник. АНДОТЕХ има пакeти за одржување, за да се задоволат потребите на секое домаќинство и производствен објект.

Можеме да направиме периодична анализа за состојбата на Вашиот имот. Ова ни овозможува да ги најдеме малите проблеми и истите да се поправат пред тие да станат поголеми и поскапи проблеми. Имотите денес не се толку лесни за одржување како што беа пред неколку години. Сопствениците на имот овие денови немаат алатки, време или искуство за да правилно се грижат за денешните големи потреби на домот.

Искуството ни покажа дека многу од високите цена за поправки кои  сопствениците ги плаќаат може да се избегнат со рутинско одржување и инспекции.

Ние сме тука како компанија, за да го решиме Вашиот проблем.
Ние сме тука да Ви помогнеме да ги избегнете големите трошкови.

Пакетите за одржување на АНДОТЕХ ќе Ви овозможат да ги заштитите Вашиот имот, Вашето семејство и Вашите инвестиции. Ние правиме се, грижата за Вашиот имот да биде едноставна и прифатлива.  Сега ние лично ќе се погрижиме за одржување и поправка на Вашиот имот, достапни сме 24/7 за било какви проблеми кои можат да произлезат:

  • Водоводна инсталација, пумпи, хидрофори и др
  • Електрична инсталација, осветлување и др
  • Системи за ладење, климатизери, вентилатори и др
  • Системи за греење, котли, радиатори, фенкојлери, греалки и др
  • Безбедносните системи: противпожар, аларми, видеонадзор, домофони и др
  • Сите кујнски и купатилски апарати
  • Целокупната столарија во домот, мебел, врати и прозори и др

Професионална хигиена

Индустриски објекти

Галерија

ВИЕ САМО ЈАВЕТЕ СЕ, А ОСТАНАТОТО Е НАША ГРИЖА.