екипа

Нашиот тим е составен од искусни, строго професионални и едуцирани технички лица и инжинери.

Тие се подготвени во секое време да одговорат на Вашите потреби и барања, максимално посветени да ги задоволат Вашите апетити.